×
×
10 08.00 18.00 .

19 , 17:50 -

/ 21 - NOKIA / MICROSOFT

NOKIA / MICROSOFT 640 XL DS Lumia

:
24314
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , BLACK,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , BLACK,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , BLACK,

Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , BLACK,
:
5 .
:
450 .
:
450 .
:
24316
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , CYAN,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , CYAN,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , CYAN,

Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , CYAN,
:
4 .
:
450 .
:
450 .
:
24317
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , ORANGE,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , ORANGE,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , ORANGE,

Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , ORANGE,
:
4 .
:
450 .
:
450 .
:
24315
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , WHITE,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , WHITE,
Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , WHITE,

Nokia / Microsoft 640 XL DS Lumia - , WHITE,
:
7 .
:
450 .
:
450 .